INFO@delftinstituutleerlingbegeleiding.nl

Bel ons nu: 06-25091152

Welkom bij Delft Instituut leerlingbegeleiding!

Mijn naam is Lavina Borsboom


Vanaf 1995 ben ik werkzaam in mijn praktijk als coach en remedial teacher , waarbij ik met kinderen werk in de leeftijd van 8 tot 18 jaar met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, taal (spraak), lezen en rekenen of een combinatie ervan. Het is voor mij een uitdaging om kinderen te ondersteunen om te komen tot best haalbare prestaties en ontwikkeling. Juist bij kinderen, bij wie het leren niet vanzelf gaat, vind ik het fijn te merken dat ik van betekenis kan zijn voor hun (plezier in) leren.

Professionalisering

Mijn gehele loopbaan ben ik gericht op het verbeteren van mijn didactiek en pedagogiek om steeds beter in te spelen op leerproblemen en probleemgedrag. Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Ik volg lezingen van de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers (LBRT).

Naast mijn praktijk ben ik docent biologie met veel leer- en leservaring . Ik zet mijn enthousiasme en die ervaring graag in voor de leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs van nu .


Ik werk vanuit mijn kracht als ik de gelegenheid krijg voor jongeren te zorgen. Dit werk is een manier om van mijn passie mijn werk te maken en geeft mij energie.

Opzet achter de begeleiding

Leerlingen op het voor hen hoogst haalbare niveau te laten presteren op school door het aanbieden van coaching, structuur en het aanleren van studievaardigheden in een prettige ambiance.


Ik wil leerlingen zelf laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze denken. Dit bereiken ze door op een efficiënte en gestructureerde wijze met hun tijd om te gaan, waardoor en naast studietijd ook tijd overblijft waarop ze zonder schuld gevoel kunnen ontspannen.


Een belangrijk neveneffect daarvan is dat thuis de sfeer meer ontspannen zal zijn , omdat huiswerk maken minder een onderwerp van discussie is.


Daarnaast is het voor het kind gemakkelijker om de op school aangeboden lesstof in zich op te nemen, omdat er minder achterstanden zullen zijn door huiswerkbegeleiding.